Memberi perkhidmatan dan pembekalan produk telekomunikasi, fotografi serta perundingan, latihan, pembangunan, pembekalan dan perkhidmatan perisian serta perkakasan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).