Android Apps Tanpa Pengaturcaraan
(1 hari)

Latihan membangunkan aplikasi android tanpa menggunakan aturcara. Sesuai untuk mereka yang tiada pengetahuan atau latar belakang pengaturcaraan.

RM 200 / seorang


Jom Bin Aplikasi Android Menggunakan App Inventor

Buku membangunkan aplikasi android tanpa menggunakan aturcara. Boleh difahami semua peringkat umur dan pengisian secara praktikal.

RM 38 / naskah


Khidmat Nasihat

Memberi khidmad nasihat berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi.

RM 300 / jam